Daň z prodeje nemovitosti se platí v případě, že jste prodali nemovitost a to v případě, že jste prodali byt, dům, či pozemek. Víme, jak je to s platnou daně z prodeje nemovitosti a kolik činí její sazba, popřípadě kdo je od jejího vyplacení osvobozený.

Jaká je sazba daně z prodeje nemovitosti

Daň z prodeje nemovitosti patří do daně z příjmů, proto je jejich sazba shodná. V současnosti se platí 15%. Základem daně z prodeje nemovitosti je vždy příjem z prodeje. Jde o částku, kterou jste za prodej dostali. Můžete si odpočítat prokazatelné výdaje na jeho dosažení.

V případě, že jsou výdaje vyšší jak příjem, tak se tomuto rozdílu nijak nepřihlíží. Příklad: pokud koupíte nemovitost v hodnotě 1 000 000 korun a do pěti let ji prodáte za 1 500 000 korun, bude se daň z prodeje nemovitosti vyměřovat z částky 500 000 korun. Pokud byste prodali nemovitost po více než pěti letech, daň platit nemusíte.

Přiznání k dani z prodeje nemovitosti

Pokud prodáte nemovitost, nemusíte na daň z prodeje nemovitosti vždy podávat speciální samostatné přiznání. Příjem se musí zahrnout mezi ostatní. Musíte jej tedy uvést v rámci přiznání daně z příjmu fyzických osob. Pokud podáváte toto daňové přiznání, přidáte do něj i informace o prodej nemovitosti.

Tato záležitost se týká podnikatelů. Pokud jste zaměstnáni u zaměstnavatele, musíte za tímto účelem podat samostatné daňové přiznání. Daň se však nevztahuje na všechny.

Kdy je daň z nemovitosti osvobozena

V současné době jsou podle platného zákona o daních z příjmů (jedná se o zákon č. 586/1992 Sb. a konkrétně paragrafy 4 a 10) osvobozeni lidé, kteří:

  • v dané nemovitosti bydleli minimálně dva roky před jejím prodejem (nemusí se přitom jednat o trvalé bydliště, uvedené v občanském průkazu)
  • převádějí členská práva nebo majetkový podíl u družstevních bytů (opět ale platí časová podmínka – aby mohlo dojít k osvobození od daně, doba mezi nabytím a převodem musí být nejméně 5 let)
  • byli vlastníky této nemovitosti alespoň pět let
  • využijí peníze z prodeje na uspokojení vlastní bytové potřeby (peníze ale na tento účel musejí použít do 365 dní od přijetí peněz nebo v předchozím roce, zároveň jsou povinni tento příjem nahlásit na příslušném finančním úřadě)
  • u nichž se jedná o dědictví (v tomto případě musí časový test splnit zůstavitel) – vztahuje se pouze na nemovitosti v osobním vlastnictví

Jaké jsou další daně, související s nemovitostmi?

Majitelé nemovitostí musí řešit také další daně:

  • daň z nemovitosti – skládá se ze dvou částí, tvoří ji daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek
  • daň z nabytí nemovitých věcí – dříve se jednalo o daň z převodu nemovitosti, zatímco dříve ji musel platit prodávající, nově ji musí platit kupující, její výše jsou 4 % z kupní ceny