Daň z nemovitosti – pokyny je určena pro všechny vlastníky nemovitostí, kteří musí každoročně platit daň z nemovitých věcí. Tato daň se oproti ostatním daním platí dopředu.

Daň z nemovitosti – pokyny k daňovému přiznání

Daň z nemovitosti se platí vždy dopředu a je vyčíslena podle vyplněného daňového přiznání, odevzdaného na příslušném finančním úřadě. Přiznání k dani z nemovitosti se podává jen jednou, pak už finanční úřad jen každý rok vyzývá k placení. Nové daňové přiznání se posílá, až když se na nemovitosti něco podstatného změní.

Daň z nemovitosti- pokyny a skladba daně

Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemku a daně ze staveb a jednotek. Předmětem daně jsou pozemky na území České republiky zapsané v katastru nemovitostí. Dále sem spadají všechny dokončené nebo užívané budovy, které definuje katastrální zákon, jednotky a inženýrské stavby.

Daň z nemovitosti – pokyny a přiznání

Daňové přiznání se většinou podává každý rok. U přiznání k dani z nemovitých věcí je to trochu jiné. Přiznáváte svůj majetek pouze jednou. Nové přiznání podáváte jen v případě, že jste v roce předcházejícím zdaňovacímu období nějakou nemovitost nabyli nebo že u vaší stávající nemovitosti došlo k výraznějším změnám – například stavebním úpravám.

Daň z nemovitosti – pokyny kdo má podat přiznání

Daňové přiznání podává vždy majitel nemovitosti (zapsaný k prvnímu lednu příslušného roku v katastru nemovitostí) do konce ledna. Když poslední leden připadá na víkend, termín se posouvá na následující pracovní den. Přiznání k dani z nemovitých věcí se podává na územní pracoviště krajského finančního úřadu, na jehož území se nemovitost nachází.

Daň z nemovitosti – pokyny pro zaplacení

Daň z nemovitosti se platí s předstihem. Přiznání k dani z nemovitých věcí za daný rok se podává do 31. ledna. Platí se do konce května nebo ve dvou dávkách do konce května a do konce listopadu. Znovu se přiznání k dani z nemovitých věcí podává, když se změní okolnosti (výměra pozemku, způsob užívání stavby, bylo přistavěno patro či více aj.), které ovlivňují výpočet daně. Přiznání k dani z nemovitých věcí musejí podávat i majitelé novostaveb.