Není tomu tak dávno, co v souvislosti s rozsáhlými daňovými změnami vznikl nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí. Tento nový zákon nahradil dosud existující zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí (357/1992 Sb.)

Kdo platí daň z nabytí nemovitých věcí.

Daň z nabytí nemovitých věcí, dřív známá jako daň z převodu nemovitosti, se odvádí z úplatných převodů nemovitostí, ať už se jedná o byt, dům, pozemek či jinou nemovitost.

Daň z nabytí nemovitých věcí se platí z „úplatných převodů nemovitostí“, tedy z každého prodeje nemovitosti nebo jejich směn. Netýká se bezúplatných převodů, jako je dědictví či darování!

Kdy jsme od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeni

  • v případě, že jde o první úplatný převod novostavby (domu či bytu), ke kterému dojde nejpozději do pěti let od chvíle, kdy lze stavbu užívat
  • v případě, že jde o první úplatný převod jednotky určené k bydlení vzniklé stavební úpravou (nástavbou, přístavbou), ke kterému dojde během prvních pěti let od doby, kdy lze jednotku užívat
  • v případě, že jde o převod majetku družstev do vlastnictví jejich členů

Jak se počítá daň z nabytí nemovitých věcí

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí čtyři procenta ze základu daně. Základem daně je cena nemovitosti. Vycházet lze z kupní ceny nemovitosti, nebo ze směrné hodnoty – což je údaj, který na základě typu, polohy a charakteru nemovitosti určuje finanční úřad.

Daň z nabytí nemovitých se vypočte z vyšší z nich. Platí přitom, že pro účely výpočtu daně se nevychází z celé směrné (čili místně obvyklé) ceny nemovitosti, ale pouze z jejích 75 procent.

Pokud vám nevyhovuje porovnávání kupní ceny s cenou místně obvyklou, můžete kupní cenu porovnat s cenou zjištěnou znaleckým posudkem. Musíte o to ale finanční úřad požádat a znalecký posudek dodat.

Do kalkulace se zahrne sedmdesát pět procent odhadní ceny. Daň zaplatíte z této částky, nebo ceny kupní – podle toho, která bude vyšší. Náklady na znalecký posudek si můžete odečíst od základu daně.

Přiznání k dani z nemovitých věcí a platba

Pokud jste koupili nemovitost, musíte prodat daňové přiznání do konce třetího kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí. Daňové přiznání podáváte finančnímu úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází.

Daň z nabytí nemovitých věcí můžete uhradit převodem, kde použijete konstantní symbol 1148 nebo složenkou, kde použijete číslo 1149. Variabilní symbol je buď vaše rodné číslo, nebo u právnických osob pak DIČ.