Hlavní kniha v účetnictví

Hlavní kniha v účetnictví je jedním z nejdůležitějších dokumentů v účetnictví. Jejím obsahem jsou všechny účty, používané v účetní jednotce. Jak se vede hlavní kniha v účetnictví.

Hlavní kniha v účetnictví – co je jejím úkolem

Hlavní kniha v účetnictví má za úkol obsahovat všechny syntetické účty, které firma používá v účetní jednotce. V hlavní knize se účetní zápisy uspořádají podle syntetických účtů z účtové osnovy, tedy systematicky podle věcného hlediska.

Ke každému z účtů v hlavní knize musí být minimálně uvedeno:

zůstatek ke dni kdy je hlavní kniha otevřena

souhrnný obrat strany Má dáti a Dal (alespoň za kalendářní měsíc)

zůstatek ke dni sestavování účetní závěrky

Hlavní kniha v účetnictví – co obsahuje

Hlavní kniha v účetnictví nám poskytuje veškeré informace o stavu a pohybu výnosů, nákladů, včetně všech aktiv a pasiv a to v každé účetní jednotce, přičemž je jen jednou z knih vedených účetní jednotkou. Vedle hlavní knihy se jedná o:

  • účetní deníky
  • knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů
  • Údaje, které je možné z hlavní knihy vyčíst
  • zůstatek k počátku období
  • obraty strany má dáti a dal
  • konečné zůstatky

Počátek období může být pojmenován jako otevření účetních knih. Otevírání účetních knih se provádí nejčastěji ke dni vzniku nebo k prvnímu dni účetního období. Počáteční stav účtů musí korespondovat s konečným stavem účtů období předchozího.

V hlavní knize zaznamenává účetní jednotka účetní případy z hlediska věcného. Sestává se z jednotlivých účtů, které musí obsahovat alespoň následující:

  • zůstatky ke dni, ke kterému se hlavní kniha otevírá
  • souhrnné obraty stran Má dáti a Dal alespoň za kalendářní měsíc
  • zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka

Účetní deník oproti hlavní knize zobrazuje účetní zápisy uspořádané z časového hlediska. Zatímco hlavní kniha zobrazuje účetní zápisy uspořádané z hlediska věcného.