Specializujeme se na pořádání prezenčních a internetových kurzů účetnictví. Výuka probíhá po stránce praktické i teoretické, kde si můžete jednotlivé úkoly procvičit na radě několika příkladů.

Kurzy účetnictví provádíme v malých skupinkách, kde se věnujeme každému jednotlivci individuálně tak, aby jednotlivé problematice porozuměl opravdu každý. Stupeň získaných znalostí záleží však z velké části na vaší iniciativě a píli. Kurzy účetnictví patří mezi celoživotní proces sebevzdělávání, sledování nejrůznějších změn a zákonů.

Individuální kurz mzdového účetnictví

Kurz účetnictví je vhodný pro všechny kandidáty, ucházející se o místo ve velkých i malých účetních společnostech, nebo pro živnostníky, kteří chtějí změnit obor podnikání. Cílem kurzu je seznámit jednotlivé uchazeče se mzdovou problematikou a souvisejícími předpisy.

Po absolvování kurzu účetnictví se absolvent stává kvalifikovaným pracovníkem v oboru, který je schopen sám, sebevědomě, připravit podklady pro zpracování mezd a zajišťovat odborné agendy z oblasti odměňování zaměstnanců. Zároveň je schopen podílet se na tvorbě vnitřních mzdových předpisů.

Kurzy účetnictví vás naučí:

 • zpracovat interní mzdové předpisy
 • vypočítat mzdy zaměstnancům
 • vést příslušnou dokumentaci

Kurzy účetnictví jsou vhodné pro:

 • všechny, kteří se chtějí vydat cestou vlastního podnikání v oboru mzdové oblasti
 • pro zájemce, kteří chtějí pracovat na pracovní pozici mzdová účetní
 • pro všechny studenty, kteří chtějí po absolvování maturitního nebo vysokoškolského vzdělání směřovat své aktivity v odbornosti mzdové účetní

Rekvalifikační kurz účetnictví

Kurzy účetnictví a rekvalifikační kurzy účetnictví jsou určeny pro všechny uchazeče, kteří chtějí přeorientovat svou aktivitu v oblasti práce či podnikání a chtějí umět samostatně vést účetnictví všem podnikatelským subjektům.

Kurzy účetnictví se specializují na rekvalifikační kurz účetnictví, kurz daňové evidence, kurz mezd, kurz daní a školení v účetním programu. Kurzy obsahují praktickou i teoretickou část, kdy si každý kandidát vyzkouší jednotlivé příklady v praxi.

Rekvalifikační kurzy účetnictví vám garantují:

 • profesionálně vykonávat práci účetní
 • účtovat dlouhodobý majetek
 • účtovat zásoby
 • zadávat všechna finanční data do účetní knihy ve shodě se zákonnými a fiskálními požadavky
 • účtovat o zúčtovacích vztazích
 • účtovat o kapitálových účtech
 • účtovat o nákladech a výnosech
 • účtovat v účetním programu
 • orientovat se v personální oblasti
 • vést příslušnou dokumentaci ve mzdách
 • zpracovávat interní mzdové předpisy
 • výpočet mzdy zaměstnancům

Rekvalifikační kurzy účetnictví jsou vhodné pro:

 • všechny kandidáty, kteří chtějí změnit pracovní pozici na pozici účetní
 • studenty, kteří chtějí po absolvování školy zvolit obor účetní
 • pro stávající účetní, kteří chtějí rozšířit své vědomosti
 • pro budoucí podnikatele, plánující založit vlastní živnost v oboru účetnictví